วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การแตกเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดี่ยว และรวม pdf เดี่ยวเข้าด้วยกัน

5 ความคิดเห็น

หากต้องการแยกเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดี่ยวๆ  หน้าใครหน้ามัน เช่น แยกหน้า ที่ 2 ออกเป็นเอกสาร เดี่ยว เป็นไฟล์ใด ไฟล์หนึ่ง รวมทั้งการรวมไฟล์เอกสาร pdf  ไฟล์เดี่ยว ๆ เข้ามารวมกันเป็นไฟล์หนึ่ง  มีวิธีการไม่ยากนัก   ด้วยโปรแกรม PDFill Tool

แยกเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดี่ยว

 

วิธีการแยกเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดี่ยว ( Split pdf) มีวิธีการง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม  PDFill Tools ดังนี้

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ ไอคอน  PDFill PDF Tool

split pdf files

 

2. คลิ๊กที่เมนู Split or Recorder pages

 

แยกเอกสาร pdf

3. เลือกเอกสาร pdf ที่ต้องการแยกไฟล์ ( Split pdf)  คลิ๊ก open

แยก pdf ด้วยฟรีแวร์

 

4. ต้้งค่าการแยกเอกสาร pdf

   Split pages form : แยกเอกสาร   pdf จากหน้า …..ถึง …

   Reorder pages : เลือกหน้าที่ต้องการแยก เช่น  หน้า 1, หน้าเดี่ยว หรือ คู่

  Delete page  :  ต้องการลบหน้าใด

 

5. คลิ๊ก save as

 

การใช้งาน pdfill แยกเอกสาร pdf

 

6. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บไฟล์ pdf ที่แยกเสร็จแล้ว ใน save in :

   ตั้งชื่อไฟล์ pdf ที่แยกเสร็จใน : File name :

คลิ๊ก save แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับวิธีการแยกเอกสาร pdf ออกเป็นไฟล์เดียว ๆ ด้วยโปรแกรม PDFill Tools

 

ขั้นตอนการรวมเอกสาร pdf เข้าด้วยกันด้วยโปรแกรม PDFill  มีขั้นตอนดังนี้

 

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนโปรแกรม PDF ด้วย PDFill PDF Tools 

การรวมเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดียว

 

2. คลิ๊กที่เมนู Merge PDF Files เพื่อทำการรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน

ฟรีแวร์รวมเอกสาร pdf

 

3. คลิ๊กที่ Add   a PDF Files เพื่อเพิ่มเอกสาร PDF ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เพิ่ม เอกสาร เลือกไฟล์ pdf แล้วคลิ๊ก Open เพื่อทำการ add  ไฟล์ PDF ค่ะ  เราสามารถเพิ่มไฟล์ PDF เดี่ยว ๆ ได้หลายไฟล์

โปรแกรมรวมเอกสาร PDF

 

4. หลังเพิ่มไฟล์เอกสาร pdf เรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Save As หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ PDF ที่รวมเป็นไฟล์เดียวเรียบร้อยแล้ว  ตั้งชื่อไฟล์  คลิ๊ก Save

เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรวมไฟล์เอกสาร PDF ( Merg PDF Files)

5 Responses so far.

  1. ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ

  2. Dolly says:
    ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

Leave a Reply

 
Basic Computer and Internet © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here